Cześć wszystkim

Biznes jest jednym z ważniejszych czynników rozwoju gospodarności państwa.


Zarówno w życiu codziennym, jak również w biznesie występuje etyka. Przez pojęcie „etyka w biznesie” rozumie się kontakty pomiędzy przedsiębiorstwem a jego interesantem, partnerem handlowym, pracownikami oraz firmami konkurencyjnymi. Kontakty te muszą być zgodne z rozporządzeniami oraz utworzonymi regułami. Normy etyczne są systematycznie odświeżane przez ośrodki publiczne, a etyka jest niezmiennie traktowana jako podstawowa zasada działań każdej firmy.


Umożliwia ona m.in.


  1. skuteczniejsze rozwijanie prowadzonej działalności,

  2. usprawnianie funkcjonowania przedsiębiorstwa,

  3. pomniejszanie kosztów wynikających z nierozumienia przez biznes powstałych reguł etycznych.

Aby uprościć zrozumienie etyki biznesowej, zarysowano główne wartości w tym zakresie. Zaliczymy do nich:


  • odpowiedzialność, która wiąże się nieodmiennie z akceptacją zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych efektów własnej pracy,

  • wpływy otoczenia zewnętrznego,

  • etyczne zachowanie, które to pojęcie oznacza uczciwość, rzetelność, legalność oraz wiarygodność w podejmowaniu wszelkich decyzji.

Kolejnymi istotnymi czynnikami są:


  • przejrzystość, czyli udostępnianie informacji przez daną firmę w sposób zrozumiały dla każdego,

  • aktywność, oznaczająca w dużej mierze podejmowanie odpowiednich działań w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym firmy.

Doskonałym rozwiązaniem przy tworzeniu odpowiedniej etyki jest przygotowanie indywidualnego kodeksu na potrzeby firmy. Taki przejrzyście spisany kodeks ułatwi wszystkim pracownikom firmy przestrzeganie norm etyki i niwelowanie nieprzyjaznej atmosfery w miejscu pracy.


Tym sposobem stworzy się grunt sprzyjający utrzymywaniu pozytywnych relacji wewnątrzfirmowych, który niewątpliwie ułatwia profesjonalizację relacji z klientem zewnętrznym oraz w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy pracowników. Wizytówką firmy jest nie tylko jakość oferowanych przez nią produktów lub usług, ale również kultura organizacyjna oraz fachowość obsługi klienta, gdyż jest ona najbardziej kluczowa w budowaniu lojalności do marki.